DIS - akcija piva - Od 22.04.2021 do 19.05.2021


U DIS - akcija piva katalogu na strani br. 1 ćete naći:

TRAJANJE AKCIJE od 22.04. do 19.05.2021. 0 Kapuziner TD ja: | BBB PIVA Ž> Čovek je prvo naučio da pravi i pije pivo, pa tek onda da piše! Najstariji dokaz o konzumaciji piva OSME 3 Da 3500. godine pre ~ | . |} (i: i » {Guinness jazz AAA O 346 plvo tamno | 0 E SVETLO i bi | a BR ji | 57 u | . | » Jedna od razlika izme! || .. MONO as) i tamnog piva „ogleda se u/ MI koje se koristim. a većina piva se praviod j ječma, 7Dbi ili pšenice. Tretman zrna | 00 pečenja [(516}\•{-yy}}Y"{*}}}}ya} 20 U boji, pa zrna koja it] OSC {v{s{oc ly o | IME N"L| ja'su aromatičnija, jačeg i Dogatijeg ukusa i sadrže VeĆU koncentraciju alkohola. ODLOŽENO PLAĆANJE ČEKOVIMA GRAĐANA NA BILO KOJI IZNOS KUPOVINE DO 30, 60, 90,1201150 DANA Ponudz važi za čekove slodoćih bonako: UniKrodit banka, KomorojJalnc ban<a, Poštorsko štodionio:, Borika Irtoza, Rojfjzon bon«o, Ak banka, [DI iy 0 a PA LI NO O OU IV NO JV JJ i (deo DI 'ektre banke), OTP banka, Aku banka, Plreus banka, MTS banka | Kreui Agrikci barka. ip shyuamaiı 7 HACCP SM potrošači koji Imaju DINA p0ST CARD karticu Poštanske štedionice u svim DIS marketima mogu da plaćaju odicženc do 6 rata, bbaz ograničenia iznosa. Prva rata se obračunava tek nakon 30 dana, 5 KUPJJ :domaće: UDOMACOJ irgouni
Ostali aktivni katalozi iz ove prodavnice

Ističe za 2 dana

DIS - Liflet neprehrane

Važi od 17.04.2021 do 15.05.2021
Dodato 19.04.2021

Ističe za 2 dana

DIS - naša kartica

Važi od 22.04.2021 do 15.05.2021
Dodato 27.04.2021

Ističe za 16 sati

DIS market - nedeljna akcija

Važi od 07.05.2021 do 13.05.2021
Dodato 06.05.2021

Ističe za 1 nedelju

DIS market - akcijski liflet

Važi od 06.05.2021 do 26.05.2021
Dodato 06.05.2021

Ističe za 1 nedelju

DIS market - akcija doručak

Važi od 06.05.2021 do 26.05.2021
Dodato 06.05.2021


Prodavnice

DIS market
Autoput 18
Beograd
11080
0800/101-101
reklamacije@dis.rs
Copyright 2020 AkcijeKatalozi.com | Prodavnice mogu da nas kontaktiraju za saradnju!