Metalac Katalog Septembar 2021 - Od 01.09.2021 do 30.09.2021


U Katalog Septembar 2021 katalogu na strani br. 1 ćete naći:

Specijal br. 111 godina 2021. katalog važi od 01. do 30. septembra 2021. godine S P E C I JA L N A SEPTEMBARSKA P O N U DA • K U P OV I N O M • O DA B R A N I H ARTIKALAIZ O D R E Đ E N I H K O L E K C I J A P O S U ĐA NA POKLON L O N C E , C A ŠA , P O S U DA Z A C U VA N J E HRANE,VAUCER, ŠERPA ILI TIGANJ detaljnije na stranama 2 i 3 OBILJE POPUSTA I POKLONA U REDOVNOJ MESEČNOJ AKCIJI DO -30%
Prodavnice

Metalac
Kneza Aleksandra 212
Gornji Milanovac
11080
032/40-40-40
kontakt@metalac.co.rs
www.market.metalac.com
Copyright 2020 AkcijeKatalozi.com | Prodavnice mogu da nas kontaktiraju za saradnju!