Roda - Pampers nagrađuje članove super klubića - Od 23.11.2020 do 21.03.2021


U Roda - Pampers nagrađuje članove super klubića katalogu na strani br. 1 ćete naći:

Kupovi nom Pamper spel enaivl ažni hmar ami ca 1 5. 000 uvr ednos t iod anoviSuperKl ubi ća RSD čl dobi j aj unapokl onSebameddečj ir anacs akozmet i kom! Akci j s kaponudavažizačl anoveSuperKl ubi ćaus vi m I dea, RodaiMer cat orpr odavni camauper i oduod23. 1 1 . 2020-21 . 03. 2021 . godi nei l idokt r aj uzal i he. Vi š ei nf or maci j amožet epr onaćinawww. s uper kar t i ca. r s
Ostali aktivni katalozi iz ove prodavnice

Ističe za 2 nedelje

Roda - Braun tehnika

Važi od 15.01.2021 do 13.02.2021
Dodato 11.01.2021


Prodavnice

Roda
Temerinski put 50
Novi Sad
21000
0800-000-500
www.roda.rs
Copyright 2020 AkcijeKatalozi.com | Prodavnice mogu da nas kontaktiraju za saradnju!