DIS market - specijal knjige - Od 02.02.2021 do 28.02.2021


U DIS market - specijal knjige katalogu na strani br. 1 ćete naći:

vporaa okaMWoW _ DG3MrpoHa kyu Lu U 0 Ot Prva rata se obračunava tek nakon 30 dara, je OJ NOVO LOLO20U IGRA i RESTOLA KRALJEVA | MAČEVA Dzonpž R.R. MARTIN ___SO OC OLUJA GOZBA (G | OZBA Mo ZA VRANIZA VRANE | POVOVON ARAPI U ODLOŽENO PLAĆANJE ČEKOVIMA BRRBANANA BILD KOJIIZNOS KUPOVINEDO 30, 60, 90,120 | 160 DANA, LOM E a 1 LC O OI ali M. an O M da io u. L NK M LN 0 GP JL MM i ILA OL U Halk banka, EurobankaEFG,NLB banka, Vojoodanskabanka, Drektna banka, Findomestik banka (deoDirektne banke), OTP banka, Adiko banka Preusbanka, Svi potršačikoji imaju DINA PDST CARD karticu Poštanske štedionice u svim DISmarketima mogu ca plzćajuodiofeno do 6rata,bez ograničerja iznosa.
Ostali aktivni katalozi iz ove prodavnice

Ističe za 5 dana

DIS market - akcijski liflet

Važi od 11.02.2021 do 03.03.2021
Dodato 12.02.2021

Ističe za 5 dana

DIS market - akcija dorucak

Važi od 11.02.2021 do 03.03.2021
Dodato 12.02.2021

Ističe za 2 nedelje

DIS market - liflet neprehrane

Važi od 14.02.2021 do 16.03.2021
Dodato 15.02.2021

Ističe za 2 nedelje

DIS market - kozmetika

Važi od 16.02.2021 do 15.03.2021
Dodato 15.02.2021

Ističe za 2 meseca

DIS market - Metalac posebna ponuda

Važi od 15.02.2021 do 03.05.2021
Dodato 15.02.2021


Prodavnice

DIS market
Autoput 18
Beograd
11080
0800/101-101
reklamacije@dis.rs
Copyright 2020 AkcijeKatalozi.com | Prodavnice mogu da nas kontaktiraju za saradnju!