Roda - BerlingerHaus Eternal kolekcija posuđa - Od 02.04.2021 do 02.05.2021


U Roda - BerlingerHaus Eternal kolekcija posuđa katalogu na strani br. 1 ćete naći:

Akcija traje od 02.04 - 02.05.2021. godine ili do isteka zaliha. 5 GODIN A GARAN C I JE VA Ž I A K O S E PROIZVOD KORIST I IS KL JU Č IV O U SKLADU SA PRILOŽEN I M U P U TS TVOM ZA UPOTRE BU I I N FOR M A T IVN IM M AT E R I JA LOM (ISPORU Č EN IM UZ P R OI ZVOD )
Ostali aktivni katalozi iz ove prodavnice

Ističe za 1 mesec

IDEA - Pampers nagrađuje

Važi od 05.04.2021 do 16.05.2021
Dodato 01.04.2021

Ističe za 2 meseca

IDEA - BioZone

Važi od 01.04.2021 do 30.06.2021
Dodato 01.04.2021

Ističe za 2 meseca

IDEA - Braun proizvodi

Važi od 01.03.2021 do 30.06.2021
Dodato 01.04.2021

Ističe za 2 dana

IDEA - Katalog

Važi od 05.04.2021 do 18.04.2021
Dodato 07.04.2021


Prodavnice

IDEA
Autoput za Zagreb 11/a
Beograd
11000
0800/101-202
www.idea.rs
Copyright 2020 AkcijeKatalozi.com | Prodavnice mogu da nas kontaktiraju za saradnju!