AKCIJA PILETINA iz prodavnice MATIJEVIĆ MESARA nije više važeći i istekao je 15.01.2023! POSTOJI NOVI KATALOG.
VIDI NOVE KATALOGE IZ Matijević mesara

Matijević mesara Akcija piletina - 12.01.2023 15.01.2023

matijevic

Strana br.1

Lokacija prodavnice

Matijević mesara
Rumenački put 86
Novi Sad
21000
021/518-076
www.matijevic.rs