DIS market - akcijski liflet - Od 03.09.2020 do 23.09.2020

U DIS market - akcijski liflet katalogu na strani br. 1 ćete naći:

_ ZAZEGNE_PUZJOE DOMAĆIH Von U ći UK i, “- Paprika šilja crvena | | | 4 J a š j kg 4 | 7 E = Dobro ajvar uprženi ljuti, blagi pe A 690g 6 Ajuag pao = a At 1 i = i džrggel) : - _|Ajdžag 2 = račjeltomal! A | = = s99 I... 1967 1 ( ____-> K jetiš 7 Sfs rastavac > — 72; tegla kornišon svež „u = o više vrsta KG | 720 ml, 470 ml ae odUz ab 199 A == Ložište za pečenje Poklopci paprike za tegle karo 10/1, 66 mm ~ a 9997 =99 187“ ODLOŽENO PLAĆANJE ČEKOVIMA GRAĐANA NA BILO KOJI IZNOS KUPOVINE DO 30, 60, 90, 120 i 150 DANA Ponuda važi za čekove sledećih banaka: Sosijete Ženeral banka, UniKredit banka, Komercijalna banka, Poštanska štedionica, Banka Inteza, Rajfajzen banka, Ka KUPUJ ćik banka, Erste banka, Halk banka, Eurobanka EFG, NLB banka, Vojvođanska banka, Direktna banka, Findomestik banka (deo Direktne banke), OTP banka, Adiko ' banka, Pireus banka, MTS banka i Kredi Agrikol banka. N ASSR U DOMAĆOJ = Grgovm““ Svi potrošači koji imaju DINA POST KARD karticu Poštanske štedionice u svim DIS marketima mogu da plaćaju odloženo do 6 rata, bez ograničenja iznosa. Prva rata se obračunava tek nakon 30 dana.


Prodavnice

DIS market
Autoput 18
Beograd
11080
0800/101-101
reklamacije@dis.rs

Kategorije