UNIVERZALNI LIFLET iz prodavnice DIS MARKET nije više važeći i istekao je 31.12.2022! POSTOJI NOVI KATALOG.
VIDI NOVE KATALOGE IZ DIS market

DIS market Univerzalni liflet - 22.12.2022 31.12.2022

dis-market

Strana br.1

dis-market

Strana br.2

dis-market

Strana br.3

dis-market

Strana br.4

dis-market

Strana br.5

dis-market

Strana br.6

dis-market

Strana br.7

dis-market

Strana br.8

dis-market

Strana br.9

dis-market

Strana br.10

dis-market

Strana br.11

dis-market

Strana br.12

dis-market

Strana br.13

dis-market

Strana br.14

dis-market

Strana br.15

dis-market

Strana br.16

dis-market

Strana br.17

dis-market

Strana br.18

dis-market

Strana br.19

dis-market

Strana br.20

dis-market

Strana br.21

dis-market

Strana br.22

dis-market

Strana br.23

dis-market

Strana br.24

dis-market

Strana br.25

dis-market

Strana br.26

dis-market

Strana br.27

dis-market

Strana br.28

Ostali aktivni katalozi iz ove prodavnice

Ističe za 1 dan

Univerzalni liflet

Važi od 08.02.2024 do 28.02.2024

Ističe za 1 nedelju

Specijal kozmetike

Važi od 09.02.2024 do 10.03.2024

Lokacija prodavnice

DIS market
Autoput 18
Beograd
11080
0800/101-101
reklamacije@dis.rs